Ondernemingsrecht

Een ondernemer wil ondernemen, maar krijgt daarbij met veel verschillende aspecten te maken. En die kun je maar beter goed regelen. Het starten van een bedrijf begint met de keuze voor de rechtsvorm, beperking van risico’s, huisvesting, vergunningen en personeel. Als specialist in ondernemingsrecht adviseert Berend Smid bij deze keuzen, zodat zaken goed geregeld zijn en de ondernemer zich op zijn kerntaak, het ondernemen kan concentreren. Ook begeleidt Berend Smid de juridische aspecten verkoop of overname van bedrijven. Krijgt de ondernemer met juridische problemen te maken, dan helpt Berend Smid om die op te lossen.

  • rechtsvorm
  • algemene voorwaarden
  • contracten
  • huisvesting (huur, bouw, kopen)
  • personeel (arbeidsovereenkomsten)
  • intellectuele eigendom (merk, octrooi, model)
  • overname / verkoop
  • incasso vorderingen
  • bestuurdersaansprakelijkheid