Berend Smid op Twitter

by acls us

Ondernemingsrecht

Advocaten kantoor Smid adviseert over de beste keuze voor de rechtsvorm waarin de ondernemer zijn onderneming wil voeren.

Advocaten kantoor Smid adviseert verschillende organen van een besloten vennootschap, zoals directie, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van commissarissen en ondernemingsraad.

Advocaten kantoor Smid voert onderhandelingen bij overname of ontvlechting van veelal familiebedrijven. Voor bestuurders en aandeelhouders is het van belang om in een vroeg stadium de mogelijkheden in kaart te brengen en de eigen positie te analyseren, mede ter voorkoming van – nodeloze – conflicten.

Advocaten kantoor Smid adviseert ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Advocaten kantoor Smid behandelt tevens op aan het ondernemingsrechte gerelateerde vraagstukken, zoals internationaal handelsrecht, intellectuele eigendom, franchise en reorganisaties.