Berend Smid op Twitter

by acls us

Incasso

Een belangrijk probleem voor veel ondernemers vormen niet betalende klanten, die geen klachten over de leveringen hebben, maar gewoon niet willen of kunnen betalen. Vaak geeft de ondernemer zijn vorderingen ter incasso uit handen aan een incassobureau. Daarmee eindigt veelal de betrokkenheid bij de inning van de vordering.

Advocaten kantoor Smid int voor u vorderingen op transparante wijze tegen betaalbare tarieven en met de mogelijkheid om na een laatste ingebrekestelling direct ingrijpende rechtsmiddelen in te zetten, waartoe beslaglegging gevolgd door een incassoprocedure of een incasso kort geding. In alle gevallen vindt vooraf met de ondernemer overleg plaats over de haalbaarheid van de vordering en een kosten-baten analyse.