Berend Smid op Twitter

by acls us

Contractenrecht

Op elk moment van de dag worden contracten gesloten en uitgevoerd zonder dat men zich daarvan bewust is. Het contractenrecht krijgt veelal aandacht in gevallen waarin het mis gaat of mis dreigt te gaan. Pas dan komt de noodzaak op voor goede contractuele regelingen.

Advocaten kantoor Smid is er voor de ondernemer om te zorgen dat normale handelscontracten de toets der kritiek kunnen doorstaan. Naast kernbedingen stelt Advocaten kantoor Smid algemene voorwaarden op en voorziet de ondernemer van noodzakelijke informatie over het gebruik en toepasselijkheid van algemene voorwaarden.

Her beoordelen, opstellen en procederen over de inhoud van overeenkomsten blijft niet beperkt tot 'gewone overeenkomsten', maar omvat tevens:

• distributieovereenkomsten

• franchiseovereenkomsten

• licentieovereenkomsten

• samenwerkingsovereenkomsten

• vastgoed (huur en koop)

Advocaten kantoor Smid houdt zich ook bezig met het adviseren en het voeren van juridische procedures over handelsnaamwet, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, databankenrecht en octrooirecht.