Berend Smid op Twitter

by acls us

Arbeidsrecht

Voor ondernemers zijn arbeidsrechtelijke vraagstukken onderdeel van de bedrijfsvoering. Doorlopend heeft een ondernemer met arbeidsrecht te maken, bij het aannemen van personeel, het functioneren van werknemers, ziekte en ontslag. Het lijken eenvoudige routinematige kwesties, maar de schijn bedriegt. Arbeidsrecht wordt gekenmerkt door het dynamische karakter van wetgeving en rechtspraak in een woud van regels en voorschriften.

Deze kenmerken maken dat een specialistische aanpak van arbeidsrechtelijke vraagstukken voor elke ondernemer een must is. Advocaten kantoor Smid biedt deze expertise. Vragen worden per kerende post duidelijk en helder beantwoord met – waar mogelijk – advies om voor de toekomst zaken beter te regelen.

Het werkterrein van het arbeidsrecht omvat een breed spectrum, van ontslag, flexibele arbeidsverhoudingen, managementovereenkomsten, medezeggenschap en arbowetgeving.

Voor actuele zaken, zoals gebruik 'social media' tijdens werktijd en internetgebruik door werknemers, kunt u rekenen op een deskundig advies en een oplossende aanpak. Advocaten kantoor Smid helpt mee problemen te voorkomen door actieve screening op actualiteit en verbetering van voorwaarden en bedingen in arbeidscontracten.

Het werkterrein van Advocaten kantoor Smid bestaat daarnaast uit een brede procespraktijk, van ontbinding, loonvordering, aansprakelijkheid bij ongevallen tot kort gedingen. Tevens adviseert Advocaten kantoor Smid de ondernemer bij langdurig zieke werknemers.