Disclaimer

Teksten, afbeeldingen en logo’s op deze website zijn eigendom van mr. B. Smid, eigenaar van de eenmanszaak mr. B. Smid specialist Arbeidrecht- Ondernemingsrecht ( KvK 04050718). Dit houdt in dat alleen mr. B. Smid het recht heeft deze materialen te gebruiken. Foto’s op deze site kunnen ook
beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van derden.

De website is bestemd om aan derden informatie te verstrekken. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. mr. B. Smid betracht uiterste
zorgvuldigheid bij het samenstellen en wijzigen van de inhoud van de website. mr. B. Smid is niet verantwoordelijk voor nadeel als gevolg van eventuele onvolledigheden in de informatie op deze website. mr. B. Smid staat niet in voor het foutloos of ononderbroken functioneren van de website.

Links naar internetpagina’s van derden op deze website betekenen niet dat mr. B. Smid verantwoordelijk is voor enig nadeel als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op deze websites, noch voor illegale content of schending in andere vorm van rechten van anderen.

Wanneer u gebruikmaakt van het e-mailadres om contact op te nemen (berend@smidcs.nl) is deze communicatie niet beveiligd.