Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst is de meest voorkomende rechtsverhouding in Nederland. Het arbeidsrecht kent een veelheid aan facetten. De ongelijkheid op de arbeidsvloer waar de werkgever “de baas” is, wordt in het arbeidsrecht gecompenseerd door onder andere de regeling van ontslagbescherming, concurrentiebeding, gelijke behandeling, ziekte en regels over de hoogte van salaris en vakantietoeslag. De toepassing van de wet door de rechter vereist goede contractuele afspraken en vastlegging van alle relevante zaken (dossiervorming). Het inschakelen van een deskundige arbeidsrechtjurist is voor de complexe materie noodzaak.

Bij mr. Berend Smid kunt u terecht voor een veelheid aan vragen en problemen, zoals:

 • opstellen arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en voorschriften
 • bijzondere bedingen, zoals concurrentiebeding, proeftijd
 • flexibele arbeidsrelaties
 • regelingen en sanctiebeleid inzake internet, e-mail en social media
 • arbeidsconflicten
 • disfunctioneringstrajecten
 • individueel of collectief ontslag
 • ontslag op staande voet
 • vergoedingen en uitkeringen bij ontslag
 • uitleg en toepassing CAO’s
 • bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • privacy en gegevensbescherming van werknemers
 • overgang van onderneming